SWOT-analyse

SWOT-analyse

We kijken naar de kansen en sterktes van ons bedrijf, alsook naar de bedreigingen en de zwaktes van onze organisatie, ook in relatie tot andere vergelijkbare Europese bedrijven. Een belangrijk uitgangspunt is dat wij in markten waarmee wij minder bekend zijn nauw samen werken met partners. Dit geldt zowel voor markten in geografische zin als ook voor veel projecten die aan de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening bijdragen.

Sterktes

 • Gasinfrastructuur: sterk in operationele, commerciële en netwerkplanning-activiteiten en in het management van nieuwbouwprojecten
 • Goede naamsbekendheid en reputatie
 • Veel ervaring met, en kennis van, gasinfrastructuur
 • Sterk in zakelijke dienstverlening (business tot business)
 • Processen in hoge mate geautomatiseerd
 • Grensoverschrijdend actief met een breed scala aan midstream assets
 • Solide financiële positie

Zwaktes

 • Hoofdactiviteiten met name gericht op de aardgas business
 • Afhankelijk van een relatief gering aantal partners
 • Beschikking over een beperkt aantal assets in groeimarkt(en)
 • Beperkte ervaring met innovatieve projecten in nieuwe omgevingen
 • Personeelsopbouw (hoge gemiddelde leeftijd)

Kansen

 • Inspelen op en stimuleren van nieuwe duurzame energiemarkten door het ontwikkelen van duurzame business
 • Invulling geven aan onze rol van energie-infrastructuuronderneming in de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening door samenwerking met regionale netwerkbedrijven en andere nationale energie-infrastructuurbedrijven
 • Versterken van onze positie als grensoverschrijdende gasinfrastructuur onderneming in Europa door samenwerking met toonaangevende gastransportondernemingen
 • Bijdragen aan (Europese) voorzieningszekerheid door aansluiten op extra LNG-aanbod in Noordwest-Europa en extra aanbod Russisch gas voor Europa

Bedreigingen

 • Rol van aardgas niet onbetwist
 • Snel veranderende bedrijfsomgeving met een verwachte afname van gastransport
 • Geopolitieke ontwikkelingen
 • Ontwikkelingen wet- en regelgeving en regulering
 • Verloren gaan van kennis van bijna gepensioneerde, ervaren medewerkers