Materialiteit

Materialiteit

Welke materiële onderwerpen zijn voor ons en onze stakeholders van belang om in ons beleid mee te nemen en over te rapporteren in ons jaarverslag? Om hier een antwoord op te krijgen, voeren we een zogenoemde materialiteitsanalyse uit. Om meer focus aan te brengen in het nieuwe verslag, is een aantal onderwerpen waarover wij in 2015 rapporteerden, die inhoudelijk dicht bij elkaar liggen, in 2016 samengevoegd. Daarna hebben we intern vastgesteld wat de (potentiële) impact van deze onderwerpen is voor ons bedrijf. Deze interne prioritering en de resultaten van de survey voor externe stakeholders, uitgevoerd in 2015, komen samen in de materialiteitsmatrix:


In dit verslag rapporteren we over de twaalf meest materiële onderwerpen, welke in de matrix rechts van de gele lijn weergegeven zijn.
Een uitgebreidere toelichting op de materialiteitsanalyse vindt u in de bijlagen.