Managementagenda 2017 en outlook

Managementagenda 2017 en outlook

Managementagenda 2017-2019 Strategische pijler: Optimale infrastructuur Strategische pijler: Europees verbindend Strategische pijler: Energie in transitie
Onze internationale positie in Noordwest Europa versterken, met name in Duitsland. Wij doen dit via samenwerkingsverbanden en ‘greenfield’ projecten.   X  
Deelnemen aan de ontwikkeling van transportleidingen en andere gasinfrastructuur projecten buiten Noordwest Europa.   X  
Een actieve rol innemen in de energietransitie op het gebied van onder andere hernieuwbaar gas, warmte-infrastructuur, geothermale energie     X
Het gebruik van onze gasinfrastuctuur bewaken en optimaliseren. X    
Ons ondernemingsbrede Operational Excellence programma uitvoeren en de beoogde besparingen realiseren. X    
Onze flexibiliteit en wendbaarheid verbeteren en een toekomstbestendige organisatie realiseren. X X X
Realiseren van de hoogste veiligheidsstandaarden door succesvolle uitvoering van ons Safe@Gasunie-programma X X X
Realiseren van onze MVO-doelstellingen, onderdeel hiervan vormen doelstellingen op het gebied van energietransitie en CO2- footprintreductie. X X X
De positie van gas en Gasunie bewaken binnen de wettelijke kaders. Daarnaast willen we de bestaande waarde van het bedrijf behouden d.m.v. een optimaal reguleringskader, en tariefstructuur. X X X
Effectief en efficiënt uitvoeren van ons programma voor investeringen in ICT en het realiseren van onze doelstellingen op het gebied van ICT-security. X    
Onze solide financiële positie handhaven (d.w.z. een minimale credit rating van A3). X X X