Jaarrekening

Jaarrekening

Jaarrekening

De cijfers zoals opgenomen in onderstaande download zijn ontleend aan het volledige jaarverslag 2016 van N.V. Nederlandse Gasunie, opgemaakt op 1maart 2017.

Voor de volledige versie van het jaarverslag 2016, inclusief controleverklaring van de onafhankelijke accountant, verwijzen wij naar de Downloads.

Jaarrekening 1,1 MB