Jaaroverzicht

Jaaroverzicht

Q1

Gasunie New Energy en Cogas starten een joint venture voor de ontwikkeling van een biogasnetwerk in Twente. Het netwerk is eind 2016 gereed en momenteel goed voor het invoeden van 4 miljoen m3 groen gas in het  distributienet van Cogas.

Het nieuwe compressorstation in Quarnstedt in Duitsland wordt in bedrijf genomen. Het is het laatste grote project ter uitbreiding van ons net richting Ellund aan de Deense grens.

In maart ondertekenen Gasunie, de bonden en de Ondernemingsraad (het “Kernteam”) een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Dit proces is onderdeel van de realisatie van een duurzaam HRM- en Arbeidsvoorwaarden beleid.

Q2

Annie Krist en Ulco Vermeulen treden toe tot de Raad van Bestuur. Hiermee krijgt Gasunie een vierhoofdige Raad van Bestuur.

In april en juni publiceert de ACM in twee delen het ontwerp methodebesluit over de toegestane omzet van GTS voor de periode 2017-2021.

Onze aangescherpte strategie wordt afgestemd met de aandeelhouder en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. We gaan ons richten op de groeipaden internationalisering en de ontwikkeling van duurzame activiteiten.

Als onderdeel van het Operational Excellence programma worden de uitgangspunten voor de vervangingsprogramma’s voor gasontvangstations en afsluiters in het Hoofd Transportleidingnet (HTL) bijgesteld. Dit zal aanzienlijke besparingen opleveren door de nadruk op correctief in plaats van preventief onderhoud.

De minister van Economische Zaken kondigt in juni het voornemen aan om vanaf gasjaar 2016-2017 (start oktober 2016) een jaarlijkse gasproductie 24 miljard m3 toe te staan. In september wordt dit Gasbesluit definitief.

Q3

Vanwege het afnemende productievolume van laagcalorisch (L)-gas, werkt Gasunie Deutschland aan de marktombouw van L-gas naar hoogcalorisch (H)-gas. De eerste projecten Schneverdingen en Böhmetal zijn afgerond.

In oktober openen we samen met de gemeente Groningen en Reimarkt de mobiele duurzaamheidswinkel ‘Groningen woont SLIM’. Hier kunnen inwoners van de stad Groningen simpel en snel energiebesparende maatregelen aanschaffen.

Q4

De finale investeringsbesluiten voor Superkritische Watervergassing (SCW Systems BV) en Ambigo worden genomen. Dit zijn demonstratieprojecten voor vergassingstechnologie, waarmee biomassa en andere reststromen omgezet kunnen worden in groen gas.

Tijdens “Rondje Land” informeren de RvB en het kernteam Gasunie-medewerkers over Visie 2023 en het nieuwe duurzame HRM- en arbeidsvoorwaardenpakket.

We ondertekenen een Intentieverklaring met de gemeente Groningen, Waterbedrijf Groningen en WarmteStad voor de gezamenlijke ontwikkeling van een warmtenet in het noordwesten van de stad Groningen.

In november geven we, als eerste corporate issuer, een obligatielening uit van € 300 miljoen tegen 0% rente.

De LNG break-bulkinfrastructuur bij Gate terminal op de Maasvlakte bij Rotterdam wordt in november geopend. Deze uitbreiding is gericht op “small-scale LNG”, kleinschalige distributie van waarbij LNG hoofdzakelijk wordt gebruikt als brandstof voor schepen en trucks.

In december ronden Gasunie Deutschland en Open Grid Europe (OGE) de gezamenlijke acquisitie van de Duitse netbeheerder jordgasTransport (JGT) van Statoil af. Daarmee heeft Gasunie eind 2016 succesvol haar 25% aandeelhouderschap van de Duitse pijpleiding NETRA uitgebreid.