Downloaden als PDF

U kunt ons jaarverslag 2016 als pdf downloaden. Deze versie bevat dezelfde teksten en afbeeldingen als op deze website.

De gedeponeerde versie van ons jaarverslag 2016 is door de bestuurder opgemaakt op 14 maart 2017 en door de algemene vergadering van aandeelhouder vastgesteld op 30 maart 2017. Deze officiële versie is bij de AFM gedeponeerd en kunt u downloaden via de website van Gasunie.

 

Aanvullende data milieu

In deze bijlage zijn aanvullende milieu-data opgenomen welke we rapporteren vanuit maatschappelijk oogpunt.