Connectiviteitsmatrix

Connectiviteitsmatrix

In het volgende overzicht laten we de samenhang zien tussen de waarde die we willen creëren en onze strategische pijlers en risico’s gekoppeld aan de doelstellingen en KPI’s.


Veilige en betrouwbare energievoorziening   Financiële waarde
Strategische pijler(s)   Strategische pijler(s)
- Optimale infrastructuur
- Europees verbindend
  - Optimale infrastructuur
- Europees verbindend
Strategisch risico   Strategisch risico
I:C Geopolitieke risico's en de afhankelijkheid van dominante spelers
I:D Snellere terugloop productie Groningenveld dan voorzien
O:B Beveiligingsrisico's
O:C Risico op calamiteiten met catastrofale impact
  I:A Ontwikkelingen in de financiële regulering in Nederland en Duitsland met mogelijk negatieve financiële gevolgen
I:B Veranderende marktomstandigheden kunnen leiden tot "stranded assets" en (als gevolg van omzetregulering) onaantrekkelijke tarieven voor klanten
Resultaatgebieden 2016   Resultaatgebieden 2016
- Transportzekerheid
- Hoeveelheid getransporteerd gas
- Kwaliteitsconversie
- Gate terminal
- EnergyStock
- Peakshaver
- Aanpassingen infrastructuur
- Nieuw besturingssysteem GTS-netwerk
- Splitsing GTS
- Netontwikkelingsplan GTS
- Ontwikkelingen regulering
- TTF en GASPOOL
- Veiligheidsprestaties
- Klanttevredenheid
  - Financiële resultaten, o.a.:
- Kosten
- Omzet
- Winst
- Dividend
- Belastingafdracht
- Financieringslasten
KPI   KPI
- Transportonderbrekingen   - NOK
- ROIC
Collectief target 2016   Collectief target 2016
0   €338
5,94%
Realisatie 2016   Realisatie 2016
2   €327
5,9%

CO2-neutraal energiesysteem in 2050   Duurzame relatie met samenleving
Strategische pijler(s)   Strategische pijler(s)
- Optimale infrastructuur
- Energie in transitie
  - Optimale infrastructuur
- Europees verbindend
- Energie in transitie
Strategisch risico   Strategisch risico
II:A Het risico dat onze strategie zich onvoldoende mee ontwikkelt in snel veranderende omgeving
III:A De uitvoering van onze ambities behorende bij energietransitie kan stagneren
  O:D Risico dat we non-compliant zijn met wet- en regelgeving of interne procedures
Resultaatgebieden 2016   Resultaatgebieden 2016
- Ontwikkelingen LNG Break bulk
- Hernieuwbare gassen
- Ontwikkelingen warmtemarkt
- Vertogas
- Milieuresultaten
  - Veiligheid
- Milieuresultaten
- Sponsoring en donaties
KPI   KPI
- Beperken CO2-emissie   - Leidingbeschadigingen
Collectief target 2016   Collectief target 2016
> 20 kton   <6
Realisatie 2016   Realisatie 2016
27,7 kton   1

Aantrekkelijke en betrouwbare werkgever   Samenwerking en kennisuitwisseling
Strategische pijler(s)   Strategische pijler(s)
- Optimale infrastructuur
- Europees verbindend
- Energie in transitie
  - Europees verbindend
- Energie in transitie
Strategisch risico   Strategisch risico
O:A Onvoldoende kennis en ervaring voor uitvoeren van de strategie in nieuwe markten   II:B Marktcondities kunnen Europese uitbreiding Gasunie verhinderen
Resultaatgebieden 2016   Resultaatgebieden 2016
- Arbeidsveiligheid
- Procesveiligheid
- Duurzame inzetbaarheid
- Opleiden en ontwikkelen
- Duurzaam HRM en arbeidsvoorwaardenbeleid
- Beloning naar resultaat
- Gezondheid en welzijn
- Participatiewet
  - Veilingplatform PRISMA
- Green Gas Initiative
- Torrgas
- Ontwikkelingen warmtemarkt
KPI    
- TRFI    
Collectief target 2016    
<=3,7    
Realisatie 2016    
3,5    

Onze strategie, de ontwikkelingen en risico’s die ons beïnvloeden, en de bijbehorende doelstellingen en KPIs, worden jaarlijks vertaald naar concrete korte en langere termijn acties. Deze zijn weergegeven in de managementagenda in de volgende paragraaf. Een uitgebreide toelichting op de risicobeheersmaatregelen is te lezen in het hoofdstuk Ons risicoprofiel.